Påvirkninger fra orden og kaos

Det menneskelige sind kunne sammenlignes med krydderier som er blandet sammen. Det er aldrig helt muligt at opdele, der vil altid blive lidt tilbage. En computer ligner mere en krydderiboks hvor alle krydderierne er adskildt og organiseret. Hvis du ikke ønsker et krydderi kan du sætte den på plads.

Vi kunne lade din krydderiblanding være et symbol på dine indre programmer
og dine valg kunne afspejles i hvordan du har disponeret krydderierne.

  • Hvad er det som står i vejen for, at du føler, at du altid kun har ét naturligt valg?
  • Hvordan tjener det som du gør og det som du tænker, dig?
  • Er du bevidst om dine programmer?

Du vil altid kunne skrive dine oplevelser i livet om til at give en anden mening.
Men det vil kræve at du omskriver nogle af dine programmer.
Hvordan det bliver bedst for dig at skrive dine programmer om er noget vi kan finde ud af hvis du kontakter mig.

Lidt mere filosofisk
En computer indeholder software som håndtere data der er lagret på et medie af en slags
Et menneske har evner som håndtere tanker og følelser som kan forandre sig,
dvs. det som vi gemmer som er statisk men også under forandring.

Vores hjerne opfanger rå data fra universet og omsætter det til viden hvilket kan opfattes som en software operation.
Men der er stor forskel på viden og at søge forståelse.
Forståelsen indeholder en fremgangsmåde som forbrænder kalorier mens den bliver til.
Viden er mere statisk data der ikke kræver meget energi for at blive opretholdt
Derfor kunne viden defineres som mere strukturet, måske lidt som i et computer program.
Din hjerne har EMNER som består af viden og forståelse og hjernen arbejder med EMNERNE hele dagen lang.
Proceduren for viden om dine forståelser er gemt i kontekst af dine handlinger og derfor sammenligneligt med et computerprogram.