Vi er blevet teknologiske væsener som bruger teknologien hver eneste dag. Du kan ikke være privat eller virksomhed uden at forholde dig til teknologier i kommunikationen, økonomien, boformer, planlægning. Virksomheder og private har deres “tilstedeværelse” på nettet og med it-psykoterapeuten ønsker jeg at forholde mig hvordan dette påvirker os.

Når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må man passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Kirkegaard

Vi forholder os til hvordan teknologien påvirker og vi forme den. Undervejs er det sandsynligt at vi påvirkes af teknologi giganternes pavlovfisering. Mennesket kan efterhånden spejle sig i så mange elementer, at vi hurtigt ‘taber os selv’.
Med IT-psykoterapeuten ønsker jeg at tilbyde, at du “kan finde hjem til sig selv, hjemme hos sig selv”

it-psykoterapeuten arbejder på 2 ben
Mennesket og teknologien

# Mennesket
Tanken bagved IT-psykoterapeut er at se på “det teknologiske menneske”. Vores behov for at forstå indre og ydre natur.
Ud over nuværende situation og ønskede situation ser jeg også på grunden til at du ønsker forandring, ligevægtskabende ressourcer og effekten af transformation eller forandringsproces.

# Teknologien
Tanken bagved IT-psykoterapeut er at se på teknologien med psykoterapeutiske modeller.
Ud over Brugerflade (UI) og bruger oplevelser (UX) , ser jeg også på firmaets positionering (tilstedelværelse på nettet)

Kom hjem til dig selv hjemme hos dig selv

I et tilbageblik kan teknologien synes at være årsag til mange af vores udfordringer.
Men informationsteknologien kan også tilbyde løsninger til mange af vores udfordringer.   
Med It-psykoterapeut ønsker jeg desuden at tilbyde et fornyet meningsgivende perspektiv på vores online tilstedeværelse. Vi er blevet teknologiske væsener. Jeg inspireres af teknologien og samtidligt hvordan den kan hjælpe dig.

Ikke alt er ONLINE
Jeg tilbyder også det fysiske møde, naturterapi og 24 timers tur

Læs om andre terapiformer via WIKI
Læs om hvordan udviklingen af computeren også været med til at skabe forståelse af hvordan vores hjerne fungerer.