Hver terapiform kan variere i effektivitet fra person til person og ofte kan en kombination af tilgange være mest hjælpsom. 

Kognitiv-Behavioral Terapi

HVAD DET GØR

Ændrer negativ tænkning og adfærd

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Evnen til bedre at håndtere problemer og stress. Eksponeringsterapi er en form for kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Psykodynamisk Terapi

HVAD DET GØR

Udforsker fortidens påvirkning på nutiden

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Forståelse og opløsning af gamle konflikter

Humanistisk Terapi

HVAD DET GØR

Fokuserer på individets følelser og tanker

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Bedre selvforståelse og personlig mening

Systemisk Terapi

HVAD DET GØR

Arbejder med relationer og sociale netværk

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Forbedret mental velbefindende gennem stærkere relationer

Biologisk/Medicinsk Behandling

HVAD DET GØR

Balancerer kemi i kroppen med medicin

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Bedre mentalt helbred og humør

Mindfulness-baseret Terapi

HVAD DET GØR

Træner opmærksomhed på nuet uden dom

HVAD MAN FÅR UD AF DET

Reduceret stress og bedre håndtering af negative tanker