Terapi for afhængighedsproblematik

Terapi for afhængighedsproblematik er rettet mod personer, der kæmper med afhængighed af stoffer eller adfærdsmæssige afhængigheder som spil eller shopping. Terapeuten støtter klienten i at opnå afholdenhed og sundere valg.

Terapi for selvværdsproblemer

Terapi for selvværdsproblemer adresserer klienters udfordringer med selvværd og selvbillede. Terapeuten arbejder på at ændre negative overbevisninger og fremme en sundere opfattelse af selvet.

Terapeutisk feedback

Terapeutisk feedback involverer terapeutens evne til at give konstruktiv og støttende feedback til klienten. Det fremmer klientens selvindsigt og muligheder for forandring og vækst.

Terapi for panikangst

Terapi for panikangst er målrettet mod personer, der lider af gentagne panikangstanfald. Terapeuten hjælper klienten med at forstå og håndtere paniksymptomer og ændre tankemønstre.

Terapi for social angst

Terapi for social angst er rettet mod personer, der oplever intens angst i sociale situationer. Terapeuten arbejder på at reducere sociale fobier og forbedre klientens selvtillid i sociale sammenhænge.

Terapi for livsændringer

Terapi for livsændringer hjælper klienter med at navigere og tilpasse sig store overgange og livsændringer som pensionering, skilsmisse eller tab. Terapeuten giver støtte og strategier til at håndtere disse overgange.

Parterapeutisk vækst

Parterapeutisk vækst fokuserer på at styrke og forbedre romantiske forhold. Terapeuten arbejder med par for at øge forståelse, intimitet og samarbejde for at opnå en sund og vækstorienteret forbindelse.

Terapeutisk selvbevidsthed

Terapeutisk selvbevidsthed involverer klientens evne til at øge bevidstheden om deres tanker, følelser og adfærd. Terapeuten støtter klienten i at udvikle selvindsigt og bedre forståelse af sig selv.

Terapi for arbejdsrelateret stress

Terapi for arbejdsrelateret stress hjælper klienter med at håndtere stress, der stammer fra arbejdsrelaterede udfordringer og pres. Terapeuten arbejder på at forbedre coping-færdigheder og trivsel på arbejdspladsen.

Terapeutisk relation

Terapeutisk relation refererer til det unikke forhold mellem terapeuten og klienten i terapiprocessen. Det bygger på tillid, empati og samarbejde og er afgørende for terapiens succes.