Forebyggende psykoterapi

Terapi, der sigter mod at forebygge psykiske problemer og fremme mental sundhed før symptomer opstår.