Terapeutisk kommunikation

Effektiv kommunikation mellem terapeut og klient for at opnå terapeutiske mål og forståelse.