Jeg samarbejder med Khora

Ønsker du at prøve en virtual reality platform som anvendes som redskab af fagpersoner i kommuner, regioner, og privatpraktiserende psykologer indenfor rehabilitering, beskæftigelse og behandling? Du kan booke tid hos mig efter en indledende gratis afklaringsamtale.

MINDFULNESS & AFSLAPNING

I denne finder vi 360° mindfulness videoer til afslapning. Nogle af videoerne indeholder afslapningsøvelser som hjælper til at sænke pulsen. Resten af videoerne indeholder kun naturens lyde og i nogle tilfælde en rolig baggrundsmusik. Der er flotte skove med fuglesang, strande med brusende bølger, kyststrækninger med bare klipper og smukke abstrakte miljøer (prøv også fraktal oplevelsen). 

MINDFULNESS ØVELSER

En mindfulness øvelse som handler om at være ekstra opmærksom på sanserne. Ved at vende opmærksomheden mod den omkringliggende skov og vandløbet kan du eliminere uønskede tanker og fokusere på nuet.

ÅNDEDRÆTSØVELSER

Her er en række guidede åndedrætsøvelser i forskellige naturomgivelser. Øvelsen handler om at kontrollere vejrtrækningen således at hjertefrekvensen nedsættes og derved opnå både kropslig og mental afslapning.

REN NATUR

Fokus på naturens lyde. Her finder du en række 360° videoer af forskellige steder i naturen. Den eneste lyd som medfølger er naturens egne. F.eks. kan man lytte til bølgernes brusen, fuglenes syngen eller vinden i ørene.

NATUR MED ROLIG MUSIK

I denne sektion finder du ligesom i ”naturens lyde” en række af 360° videoer af forskellige naturlige omgivelser. Den eneste forskel er, at der her er lagt stille musik over videoerne, for at skabe en rolig og afslappende atmosfære.

Jeg samarbejder med Khora

EKSPONERING

Denne kategori indeholder en række eksponeringsscenarier som hver især omhandler situationer som mennesker har det ubehageligt med at befinde sig i. Scenarierne bruges som eksponering inden for sikre rammer sammen med en fagperson. De graduerede scenarier stiger i intensitet og kan hjælpe en borger/patient med at mestre ubehagelige situationer, og derved øge deres hverdagstrivsel. I hvert scenarie kan I selv kan kontrollere til hvilken grad borgeren/patienten skal eksponeres, ved at vælge eksponeringsgraden. Scenarierne kan også fungerer som et samtaleredskab, som kan hjælpe borgeren/patienten med at sætte ord på de følelser der opstår i bestemte situationer.

SUPERMARKED

I dette scenarie står borgeren/patienten ved kassen i et supermarked, hvor de står i kø. Der opstår dog nogle udfordringer som forsinker køen, og menneskene bag ved borgeren/patienten bliver utålmodige og sure.

Antal eksponeringstrin: 5

BUS

I dette scenarie skal borgeren/patienten med bussen. Under busturen bliver de konfronteret af forskellige ubehagelige lyde og interaktioner på bussen. F.eks. er der en grædende baby og en ældre dame som spørger om hun må få deres plads.

Antal eksponeringstrin: 11

BIL OVER STOREBÆLT

I dette scenarie kører borgeren/patienten samkørsel med en gruppe fremmede mennesker. Turen går over Storebælt, men undervejs støder gruppen ind i udfordringer når bilen bl.a. går i stå midt på broen. Hændelsen skaber tilmed dårlig stemning blandt bilens andre passagerer.

Antal eksponeringstrin: 8

FEST

I dette scenarie er borgeren/patienten til privatfest i en lejlighed. Der er ikke nogen bekendte til festen, så borgeren/patienten har en primært observerende rolle, men tager i enkelte tilfælde del i aktiviteterne. Blandt andet deltager de i drukspil og dans ude på dansegulvet.

Antal eksponeringstrin: 6

FORELÆSNING

I dette scenarie skal borgeren/patienten til forelæsning på universitetet. Her kan de opleve hvordan det er at komme i god tid, lige til tiden, og for sent til forelæsningen. Derudover kan de også opleve hvordan det er at sidde inde i auditoriet til en igangværende forelæsning.

Antal eksponeringstrin: 8

KANTINE PÅ UNIVERSITETET

I dette scenarie sidder borgeren/patienten i kantinen på universitetet og spiser frokost. Mens de sidder der, kommer andre studerende og sætter sig ved bordet. Samtalen mellem de andre går, og der opstår endda diskussioner – både rolige og ophedede af slagsen.

Antal eksponeringstrin: 5

KANTINE PÅ FØRSTE ARBEJDSDAG

I dette scenarie befinder borgeren/patienten sig i en kantine, hvor de skal finde et bord at sidde ved. De forskellige videoer i dette scenarie viser forskellige stemninger afhængig af om dem der sidder ved bordet kender borgeren/patienten eller ej.

Antal eksponeringstrin: 9

PRÆSENTATION

I dette scenarie skal borgeren/patienten og deres makker give en vigtig præsentation til en gruppe fremmede. Borgeren/patienten skal bl.a. introducere sig selv, samt håndtere at teknikken går i udu under præsentationen. Derudover får de dårlig feedback efter præsentationen.

Antal eksponeringstrin: 7

ELEVATOR

I dette scenarie kører borgeren/patienten i elevator. Der kan vælges mellem flere forskellige situationer i elevatoren. Blandt andet kan det vælges om borgeren/patienten køre alene eller sammen med andre, og om elevatoren virker som den skal eller går i stå på vejen.

Antal eksponeringstrin: 5

EKSPONERING

HUNDEFOBI

I dette scenarie er borgeren/patienten ved en hundetræner, som laver øvelser med hunden omkring dem. Det starter med at hunden går rundt om borgeren/patienten og optrapper langsomt indtil hunden til sidst leger med 3 andre hunde uden snor omkring borgeren/patienten.

Antal eksponeringstrin: 12

SHOPPING CENTER

I dette scenarie står borgeren/patienten i et shopping center hvor de forbipasserende mennesker kigger direkte på borgeren/pa-tienten. Scenariet kan til fordel bruges med guide funktionen til at få borgeren/patienten til at møde de forbipasserendes blikke.

Antal eksponeringstrin: 4

UD AD DØREN

I dette scenarie bevæger borgeren/patienten sig i små skridt fra deres lejlighed og ned af trappeopgangen til gaden udenfor.

Antal eksponeringstrin: 4

FLY

I dette scenarie rejser borgeren/patienten med fly fra Københavns Lufthavn til Rønne. Under turen oplever de blandt andet trang plads og turbulens i flyet, men også flotte udsigter over havet.

Antal eksponeringstrin: 7

GÅGADE

I dette scenarie står man på strøget midt i København, hvor de forbipasserende mennesker kigger direkte på borgeren/patienten. Scenariet kan til fordel bruges med guide funktionen til at få borgeren/patienten til at møde de forbipasserendes blikke.

GLASELEVATOR

I dette scenarie kører man op og ned i en glaselevator i Fisketorvet, et indendørs shoppingcenter i København. Derudover vil der under turen komme andre mennesker ind i elevatoren. Scenariet kan anvendes både til mestring af angst for højder, samt social angst, afhængigt af hvor fokuset lægges.

Jeg samarbejder med Khora

VR MESTRING: I SKOLE

Scenarierne i denne kategori er et stærkt værktøj til at iscenesætte problematiske skolesituationer, som kan gøre ondt på nogle elever. Tre af scenarierne viser scener fra skolevejen, skolegården og klasserummet, som giver et godt og nærværende udgangspunkt for trivsel i skolen. De fungerer som et redskab til mestring af svære situationer i skolen samt et redskab til samtale om disse situationer. Sidste scenarie viser scener fra supermarkedet, hvor man eksponeres for pinlige interaktioner med de andre kunder med henblik på at mestre følelsen af ubehag og angst. I filmene er der en voice over som guider barnet gennem VR oplevelsen, og vejleder i mestring af situatio-nerne. Scenarierne er udarbejdet i samarbejde med skolepsykologoer og pædagoger på Helsingør skole.

GOD DAG

I dette scenarie skal borgeren i skole. Scenariet er et eksempel på en god dag i skolen, hvor borgeren/patienten har det dejligt og en indre stemme fokuserer på det. Børnene i klassen er urolige og stemningen er dårlig. Scenariet står i kontrast til scenariet: ”Dårlig Dag”.

Antal eksponeringstrin: 4

DÅRLIG DAG

I dette scenarie skal borgeren i skole. Scenariet er et eksempel på en dårlig dag i skolen, hvor borgeren/patienten har det svært og en indre stemme lægger vægt på det negative. Børnene i klassen er rolige og stemningen er god. Scenariet står i kontrast til scenariet: ”God Dag”.

Antal eksponeringstrin: 4

I KLASSEN

I dette scenarie sidder borgeren til undervisning i et klasseværelse. Videoerne i scenariet omhandler ting som man typisk møder i et klasselokale. Blandt andet får børnene deres opgaver tilbage, er oppe og fremlægge og holder frikvarter. I alle videoerne er der god stemning.

Antal eksponeringstrin: 4

HVAD ER DET VÆRSTE DER KAN SKE?

I dette scenarie er borgeren i en butik, hvor de skal udfordres med spørgsmålet: ”Hvad er det værste der kan ske?”. I løbet af scenariet følger en person med rundt og gør pinlige ting i butikken.

Scenariet viser at ”det værste der kan ske” ofte ikke er så slemt som man frygter.

Antal eksponeringstrin: 7

BESKÆFTIGELSE

Scenarierne i denne kategori bruges som forberedelse til blandt andet jobsamtaler. Borgeren får i scenarierne mulighed for at øve sig på de forskellige spørgsmål som typisk stilles til en jobsamtale. Derudover får de mulighed for at bekendtgøre sig med og vende sig til hvordan det er at være til jobsamtale, hvilket kan hjælpe til at reducere nervøsitet og angst ved fremtidige jobsamtaler.

JOBSAMTALE HOS MYRUP & NYHAUGE

I dette scenarie er borgeren til jobsamtale, hvor interviewerne stiller spørgsmål som typisk stilles til en jobsamtale. Borgeren har 30 sekunder til at svare på hvert spørgsmål, inden interviewerne går videre til det næste. Man kan med fordel pause videoen hvis borgeren har brug for mere tid.

Antal spørgsmål: 13

JOBSAMTALE ”VÆLG SELV” SPØRGSMÅL

I dette scenarie er borgeren til jobsamtale. Videoerne i scenariet er en række af de mest typiske spørgsmål som stilles til en jobsamtale. Her kan I selv bestemme hvilke spørgsmål der stilles og i hvilken rækkefølge, alt efter hvad er relevant for borgeren.

Antal spørgsmål: 16

NY I JOB – KL

Videoerne herunder er tiltænkt immigranter som er kommet til Danmark og søger job. Der er en indledende video som giver generelle gode råd til hvordan det er at tilpasse sig det danske arbejdsmarked. Derudover er der immigranter som giver gode råd om jobsøgnings- og ansættelsesprocessen. Videoerne findes på Dansk, Engelsk, Ukrainsk, Arabisk, Farsi, Tigrinya, og Somali.

VR TIL REPATRIERING – DRC

Videoerne herunder omhandler repatriering af danske borgere. Flere danskere som har ophav uden for Danmark følges i deres rejse mod at vende tilbage til hjemlandet. De deler undervejs deres egne tanker og giver gode råd til seere som muligvis selv overvejer at repatriere. Der er videoer om repatriering til Uganda, Bosnien, Thailand og Egypten. Videoerne findes på 6 forskellige sprog.

PÅ BESØG I FØDEVAREBRANCHEN – NNF

Videoerne herunder er tiltænkt unge som mangler inspiration til deres videre karriere. I videoerne kommer man på besøg hos en række virksomheder som producerer forskellige fødevarer, hvor en elev fortæller hvordan det er at arbejde i virksomheden og giver gode råd til selv at spore sig ind på et karrierevalg. Der er besøg hos et mejeri, et industrislagteri, et bageri og et konditori.

VIRKSOMHEDSBESØG – KK

I videoerne herunder kan borgeren komme på virksomhedsbesøg i forskellige virksomheder i Københavns Kommune. Ved hver virksomhed bliver der vist en række af de forskellige jobfunktioner der er på hver arbejdsplads, så man får et mere nuanceret billede af alle de mennesker der får en virksomhed til at køre. Besøg Bilka, NCC, MAN Energy, Logik & Co, Khora Virtual Reality, og Rådhuset.                     

UNDERHOLDNING

Videoerne i denne kategori er tiltænkt underholdning til dem som ikke selv kan komme ud og opleve omverdenen. Igennem videoerne kan man komme vidt omkring og opleve mange forskellige ting. F.eks en tur i Zoo, skydiving fra et propelfly, og rundvisninger af Danmarks landskab og seværdigheder.

KØBENHAVN ZOO

I denne 360° video er man på besøg i Zoologisk have i København. Her følger man med dyrepasserne rundt og fodrer dyrene. De medvirkende dyr er flodheste, giraffer, søløver, isbjørne og pingviner.

SKYDIVING

I denne 360° video er man med når en gruppe skydivere hopper ud af et propelfly højt over skyerne. Nyd udsigten på turen ned, hvor man kan se hele vejen omkring sig mens skydiverne flyver mod jorden.

RUNDTUR I KØBENHAVN

I denne 360° video kommer man rundt omkring nogle af særvær-dighederne i København. Til hvert sted er der en faktaboks som fortæller om stedet og dets historie. Blandt andet besøger man den kongelige livgarde, Rådhuspladsen og den lokale pølsemand.

HELSINGØR HISTORY WALK

I denne samling 360° videoer kan man få en historisk tour af Helsingør. Man kan både se hele byen fra oven og dykke ned i historiske steder i byen. F.eks. kan du besøge Kronborg Slot,

Havnepladsen og Helsingør Kloster. Under hele touren er der en fortæller som giver spændende fakta om Helsingørs historie.

TOUR DE SØNDERJYLLAND

I denne 360° video kommer man Sønderjylland rundt på cykel. På turen rundt snakker en fortæller om hans første Tour de France minder, og hvad cykelture rundt i Danmark, og specielt Sønderjylland, betyder for ham.

BESØG VED VESTERHAVET

I denne 360° video besøger man Thorsminde på Danmarks Vestkyst. Her bliver man taget på rundtur til stedets natur, dets fritidsliv og dets lokale befolkning. Den flotte by bliver dertil også beskrevet af en fortæller, som giver indblik i hvad man kan opleve i Thorsminde.

DYK I KORALREV I MALDIVERNE

I denne 360° video kommer man på undervandsdykning ved et koralrev i Maldiverne. Dyk med dykkere ned og se det fantastiske økosystem som eksisterer lige under overfladen.

JEG ELSKER AT CYKLE

I denne 360° video følger man en ung kvinde mens hun cykler rundt i København. Man ser hvilken rolle cykler spiller i bybilledet, men også i kvindens eget liv.

COPENHAGEN HARBOUR TOUR

I denne samling 360° videoer bliver man taget med på en tour af Københavns smukke kanaler og strande. Her vises der gode badesteder, idylliske afkroge og en flot udsigt over København. Videoerne er på engelsk.

DEN BLÅ PLANET

I denne 360° video er man på besøg på akvariet Den Blå Planet. Her kan man se fiskene gennem glasruderne sammen med de andre gæster, men man kommer også ind i akvariet og ser dem helt tæt på.

KNUTHENBORG SAFARIPARK

I denne 360° video er man i Knuthenborg Safaripark, hvor man får lov at komme helt tæt på dyrene mens de fodres. De medvirkende dyr er giraffer, kameler og lemurer.

TUR I PROPELFLY

I denne 360° video kommer man højt oppe og flyve med Phoenix flight academy, som tager dig med ombord i deres gammeldags propelfly. I starter fra flyvebasen, og tager en tur rundt i landskabet, over havet, byerne og markerne nedenunder.

REAL DANIA TOURS

I denne 360° videoserie kommer man på tur rundt omkring i Danmark til smuk natur og unikke bygninger. Blandt andet kan man se Rubjerg Knude fra toppen, komme til Vang Granitbrud på Bornholm, og besøge en gammel maltfabrik som er ombygget til kulturhus.

GORILLA SAFARI

I denne 360° video kommer man med ud i junglen hvor en flok gorillaer bor. Kom helt tæt på de imponerende dyr mens de finder føde i junglen. Undervejs fortæller den lokale guide spændende fakta om junglen, faunaen og selvfølgelig de prægtige gorillaer.

REJSE TIL VENEDIG

I denne serie af 360° videoer går turen til den flydende Italienske by: Venedig. Få en guidet rundvisning til byens seværdigheder og oplev byens rige historie. Eller oplev en idyllisk gondol-tur i de smukke kanaler.

PROJEKTBIBLIOTEK

I denne kategori kan I finde forskellige VR-produktioner som er udviklet i samarbejde med forskellige organisationer på tværs af brancher. Der er blandt andet gode råd til immigranter og nyankomne flygtninge om at finde job i Danmark, virksomhedsbesøg i forskellige virksomheder, eksponering for eksamensangst, og en anti-mob-ning kampagne.

EKSAMENSANGST – HK

I dette scenarie skal borgeren til eksamen. Scenariet har til formål at hjælpe med eksamensangst ved at gennemgå en typisk eksa-menssituation. Borgeren skal først vente udenfor lokalet og kommer derefter ind og skal svare på spørgsmål omkring eksamensopga-ven.

Antal eksponeringstrin: 10

TRÆNING TIL OFFENTLIGE MØDER – PP

I samarbejde med Peer Partnerskabet er der produceret  en 360° filmproduktion som har til formål at forberede og klæde borgere på til møder med det offentlige. Produktionen skal bruges som træning og forventningsafstemning med borgeren inden et møde. Borgeren kan få både oplevelsen af et dårligt og et godt møde, hvilket kan åbne for samtaler om hvorfor møderne går som de gør. Derudover kan borgeren få gode råd til forberedelsen inden et møde.